.

.

.

.

.

.

.

.

.

 

Spotkanie odbyło się w Centrum Sportu i Rekreacji "Fart" w Woli Podłężnej".

Udział w nim wzięli niepełnosprawni z ich bliskimi oraz zaproszeni goście.

Spotkanie świąteczne kultywowało tradycje, zwyczaje i obrzędy ludowe. Uczestnicy poznali tradycję związaną ze świetem, wspólnie śpiewali kolędy i biesiadowali przy tradycyjnych bożonarodzeniowych wypiekach.

Każdy z uczestników otrzymał swojego Aniołka Stróża oraz własną choineczkę, którą sam dekorował przy współudziale terapeuty plastyka. Niepełnosprawni mogli wykazać się wyobraźnią w tworzeniu ozdób oraz zdolnościami manualnymi. Wspólne wykonywanie ozdób pogłębiło integrację i utrwaliło nabyte umiejętności. Wszyscy uczestnicy przy składaniu sobie życzeń, dzieląc się opłatkiem - wśród przyjaciół i znajomych poczuli świąteczny nastrój, który sprzyjał przełamywaniu barier, tolerancji i poprawie stanu psychicznego.

Comments are closed.