.

.

.

.

.

.

.

.

.

 

Co się wydarzyło przez rok 2017 w Fundacji „Nowe życie”

Fundacja ma już za sobą 1,5 roku działalności jako organizacja pozarządowa na rzecz osób niepełnosprawnych dorosłych. W roku 2017 realizowaliśmy zadania statutowe skierowane do podopiecznych i ich rodzin w formie społecznej przy współudziale terapeutów  oraz darczyńców. Większość działań Fundacji  była skierowana na rzecz osób niepełnosprawnych z Gminy Kramsk, ale nie tylko. Wraz z GOPS Kramsk…
Read more