.

.

.

.

.

.

.

.

.

 

Spotkanie Mikołajkowo-Wigilijne 12.12.2017 r.

Spotkanie odbyło się w Centrum Sportu i Rekreacji "Fart" w Woli Podłężnej". Udział w nim wzięli niepełnosprawni z ich bliskimi oraz zaproszeni goście. Spotkanie świąteczne kultywowało tradycje, zwyczaje i obrzędy ludowe. Uczestnicy poznali tradycję związaną ze świetem, wspólnie śpiewali kolędy i biesiadowali przy tradycyjnych bożonarodzeniowych wypiekach. Każdy z uczestników otrzymał swojego Aniołka Stróża oraz własną…
Read more