.

.

.

.

.

.

.

.

.

 

Co się wydarzyło przez rok 2017 w Fundacji „Nowe życie”

Fundacja ma już za sobą 1,5 roku działalności jako organizacja pozarządowa na rzecz osób niepełnosprawnych dorosłych. W roku 2017 realizowaliśmy zadania statutowe skierowane do podopiecznych i ich rodzin w formie społecznej przy współudziale terapeutów  oraz darczyńców. Większość działań Fundacji  była skierowana na rzecz osób niepełnosprawnych z Gminy Kramsk, ale nie tylko. Wraz z GOPS Kramsk…
Read more

Spotkanie Mikołajkowo-Wigilijne 12.12.2017 r.

Spotkanie odbyło się w Centrum Sportu i Rekreacji "Fart" w Woli Podłężnej". Udział w nim wzięli niepełnosprawni z ich bliskimi oraz zaproszeni goście. Spotkanie świąteczne kultywowało tradycje, zwyczaje i obrzędy ludowe. Uczestnicy poznali tradycję związaną ze świetem, wspólnie śpiewali kolędy i biesiadowali przy tradycyjnych bożonarodzeniowych wypiekach. Każdy z uczestników otrzymał swojego Aniołka Stróża oraz własną…
Read more

Integracja osób niepełnosprawnych

Integracja osób niepełnosprawnych dorosłych w ślesinie na pikniku rodzinnym w dniu 17.07.2017 r. Piknik rodzinny byl kolejnym spotkaniem integracyjnym z niepełnosprawnymi dorosłymi i ich opiekunami, zorganizowanym przez naszą Fundację. Na piknik została zaproszona Pani Maria Czajor - psycholog z dużym doświadczeniem w pracy z osobami niepełnosprawnymi. Opiekunowie osób niepełnosprawnych mieli możliwość indywidualnej rozmowy. Uczestnicy pikniku…
Read more

Galeria