.

.

.

.

.

.

.

.

.

 

Fundacja ma już za sobą 1,5 roku działalności jako organizacja pozarządowa na rzecz osób

niepełnosprawnych dorosłych.

W roku 2017 realizowaliśmy zadania statutowe skierowane do podopiecznych i ich rodzin

w formie społecznej przy współudziale terapeutów  oraz darczyńców.

Większość działań Fundacji  była skierowana na rzecz osób niepełnosprawnych z Gminy Kramsk,

ale nie tylko.

Wraz z GOPS Kramsk odwiedziliśmy osoby niepełnosprawne w ich miejscu zamieszkania.

Celem wizyty był wywiad z osobami niepełnosprawnymi i ich opiekunami, zapoznaniem się

z warunkami mieszkaniowymi i ich potrzebami. Zebrany wywiad posłużył nam do

podejmowanych działań terapeutycznych.

Dla naszych podopiecznych zrealizowaliśmy klika imprez i spotkań świątecznych:

- zwyczaje i obrzędy Wielkanocne,

- piknik rodzinny,

- pożegnanie lata i pieczenie ziemniaka,

- spotkanie wigilijno-mikołajkowe,

- turniej sportowy w kręgle.

Zorganizowanie tych imprez było możliwe dzięki życzliwości właścicielki ośrodka Centrum Rekreacji

i  Sportu „Fart” w Woli Podłężnej. W tym też  rozbudowanym obiekcie nasza Fundacja będzie

wynajmowała pomieszczenia. Obecnie obiekt jest w stanie surowym.

Czynimy również starania by uzyskać środki na bardziej systematyczną działalność w formie

klubu czy dziennego pobytu.

Wierzymy, że z pomocą władz lokalnych będziemy realizować nasze cele statutowe.

Dziękujemy wszystkim darczyńcom za wsparcie.

Comments are closed.